Forkortelser

Almindelige korte betegnelser / forkortelser:

 
FCI Federation Cynologique International / International sammenslutning af kennelklubber
IGP Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung / International brugshundeprøve
NPO Nationale Prüfungsordnung / Nationalt prøvereglement
LAO Landesorganisation / Dansk Kennelklub
AKZ Ausbildungskennzeichen / Uddannelsesbetegnelse
D Brugsprøvedommer
GST Grundstilling
PO Prøvereglement
DA Dommeranvisning
KOM Kommando
PL Prøveleder
FIG Figurant
HF Hundefører
SPL Sporlægger
DSB Driftsanlæg - Selvsikkerhed - Belastbarhed 
CIT Certificat International de Travail/International Brugschampion 

Forkortelser i forbindelse med brugsprøver fremgår af Brugsprøveprogram 2019 (kan købes i kredsen)

Del siden