Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i kreds 62

Indkaldelse til generalforsamling i schæferhundeklubben Kreds62 Lundbækvej nr.9 Lørdag den 26 januar 2019 kl.11.00 Dagsorden: Valg af dirigent Valg af 2 stemmetællere Formandens beretning fremlægges til godkendelse Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed Indkomne forslag Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før Valg A. Formand for 2år B. Bestyrelsesmedlem for 2år C. 2 Suppleanter for 1år D. Revisor for 1år E. Revisor suppleant for 1år F. 2 Kredsrepræsentanter EVT. Dokumentation for rettidig kontinent medbringes Kredsbestyrelsens vegne Jytte Jensen /formand

About Kreds62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *