Velkommen til Kreds 62

8. januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 62
Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

Lørdag den 28.01.2017
kl.11.00

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmeoptællere

Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvarsfrihed

Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før

Valg
A. Formand for 2 år
B. Sekretær for 1 år
C. Bestyrelsesmedlem for 2 år
D. 2 Suppleanter for 1 år
E. Revisor for 1 år
F. Revisor suppleant for 1 år
G. 3 kredsrepræsentanter

Eventuelt

Dokumentation for rettidig kontingent medbringes

Kredsbestyrelsens vegne
Jytte Jensen /formand

31. december 2016

GODT NYTÅR

Vi skåler kl. 11 den 31/12 i klubhuset.

Susanne/BHU

12. november 2016

Middag for træner, udvalgsmedlemmer etc.

Hej Alle træner -udvalgsmedlemmer

Så er det igen tid til at kreds 62 siger tak til alle jer som gør et stort arbejde, for at kredsen kan fungere.

Derfor vil Kreds 62  invitere alle som i årets løb har været træner, siddet i BHU, AU og bestyrelsen  til DalleValle i Glostrup. Onsdag den 7 dec. kl.18.

Tilmelding til Jytte senest d. 27 nov.

Jytte/formand

12. november 2016

Jule Banko AFLYST

Jule Banko, Søndag den 27 november kl 14 er AFLYST pga for få tilmeldte.

28. oktober 2016

Julebanko

Søndag den 27. november kl. 14.00 afholdes det årlige julebanko i kreds 62.

Du får julefrokost med en øl/sodavand eller et glas vin for 125 kr.

Betaling ved tilmelding som foregår i køkkenet, senest den 13. november.

21. september 2016

Hold efterår 2016

Følgende hold er i ny sæson:

Familiehold: lørdag fra kl. 9:00 til 10:00, træner er Rudi med Anja som føl.

FB holdet:    Lørdag fra kl. 10:30 til 11:30 med Jytte som træner og Susan som føl.

Hvalpehold:  Lørdag fra kl. 10:00 til 11:00

Vejledere for selvtrænerne er: Brian, Lasse og Kenneth.

IPO hold: Søndag kl. 10.00, trænere Heidi og Remy (start 6. november).

C-arbejde hver torsdag fra kl. 18:00. Figuranter er: Brian, Lasse, Kenneth og Boris.

På gensyn

BHU