Velkommen til Kreds 62

3. March 2018

Medlemsmøde d. 10 marts kl. 11:15-12:15 (efter indskrivningen)

Der afholdes medlemsmøde i Kreds 62, alle medlemmer af kredsen er velkommen.
Kom og hør nærmer om situationen i Hovedeklubben, giv din mening til kende inden næste repræsentantsskabsmøde i hovedeklubben.

Kom og hør nærmer om hvad der rør sig i vores egen kreds, kom og giv din mening til kende eller kom med ideer til bestyrelsen, er der noget vi skal kikke nærmere på eller arbejde hen i mod?

Mødet vil blive afholdt efter vores indskrivning på lørdag.

3. March 2018

Indskrivning 10 marts

Vi håber at se mange til indskrivningen d. 10 marts.

Se nye hold på holdsiden.

Husk ved indskrivningen at medbringe dokunemtation for gyldig forsikring samt dokumentation for gyldig vaccination fra dyrlæge.
Dokumentation for medlemskab af Schæferhundeklubben Danmark samt Kreds 62.

27. February 2018

Nye hold efter indskrivning d. 10 marts

De kommende hold efter indskrivningen den 10. marts bliver:

Hvalpehold med Charlotte og Bianca,
Lørdag fra klokken 10 til 11 på hvalpebanen.

Familieholdet med Rudi og Anja,
Lørdag fra klokken 09 til 10 på den lille bane (flyttes dog til maj, til tirsdag aften).

Færdselsholdet med Annika og Joan,
Lørdag fra klokken 10 til 11 på den store bane.

ABC hold med Jytte og Morten,
Lørdag fra klokken 10 til 11 på den store bane.

IPO holdet med Freddi og Remmy,
Lørdag fra klokken 11 til 12 på den store bane

C-træning tilbydes til IPO holdet samt de hundefører hvor træneren vurdere der arbejders målrettet frem mod prøver hvor C-træning indgår.

Husk pladskort hvis man ikke deltager til holdtræning men selvtræner.
Vi går et spændende hundeår i møde og byder både nye som gamle hunde med deres fører, velkommen!!!
HUSK INDSKRIVNING DEN 10. MARTS, KLOKKEN 09 til 11.

13. February 2018

Arbejdsdag d. 17/2-2018 🙂 husk det nu 🙂

På lørdag er der ARBEJDSDAG i klubben og derfor ingen træning (lørdag den 17. februar 2018)…. INGEN TRÆNING!
Dem der har meldt deres ankomst, medbring gerne skruemaskine hvis du har en og ellers hvad du har aftalt med Freddi…
Skulle der være nogle som ikke har meldt deres ankomst mød gerne op og giv en hånd med 🙂
Nye skjul på banen, kravlegården skal flyttes, fliser skal renses og vi har stolper der også skal renses…

13. February 2018

Kursus: Kend din hund, et arbejdsredskab!

Weekenden den 03. & 04. marts 2018, speciel kursus med “Nick Vannerom”…
(træning og forståelse på IPO plan)
Der er et begrænset antal pladser på dette spændende kursus og der er tale om et 100% selvbetalt kursus i privat regi…!
Prisen er kr. 1.500,00,- som er inkl. forplejning begge dage (morgenmad og frokost).
Betaling ved tilmelding til Jytte Jensen, kontant eller MobilePay (66996, husk kr. 0,75,- til adm. tillæg).
Sidste frist for tilmelding er den 18. februar 2018 samt betaling, dog husk begrænset pladser og det er “først til mølle” princippet.
Tilmelding på tavlen i klubben (opsat på torsdag den 01. februar), skriv hundeføre samt hund på listen (en hund følger en/samme hundefører) og betal til Jytte Jensen.
Kun ved betaling binder/gælder deltagelse…
Mødetid bliver udmeldt til deltager op til weekenden!!!

27. December 2017

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling i schæferhundeklubben Kreds62
Lundbækvej nr.9
Lørdag den 27 januar 2018 kl.11.00
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før Valg
A. Næstformand for 2år
B. Kasserer for 2år
C. Sekretær for 2år
D. 2 Suppleanter for 1år
E. Revisor for 1år
F. Revisor suppleant for 1år
G. 3 Kredsrepræsentanter
EVT.
Dokumentation for rettidig kontinent medbringes
Kredsbestyrelsens vegne Jytte Jensen /formand