Velkommen til Kreds 62

25. februar 2017

Resultater fra prøven den 19.2.2017

Kredsen ønsker stort tillykke til:

FP:

Remmy med Rask Frida

Kim med Føniks Abbie

Kurt med Hulgaard Rikke

IPO:

Heidi med Rask Franka IPO 1 med A 95, B 92, C 92

Poul med Niemais Frida IPO 1 med A 90, B 60, C 72  Ikke bestået

Freddi med Lyagers Paro IPO 3 med A 90, B 71, C 83

Tommy (kreds 30), Gråmann Nico IPO 3 med A 94, B 91, C 98

Thomas (Sverige), Brisca’s Deniro IPO 3 med A 88, B 74, C 88

 

22. januar 2017

General forsamling

Husk at medbringe bevis for rettidigt betalt kontingent til generalforsamlingen. Hovedklubben har lukket for vores adgang til medlems listerne, så den liste jeg har er fra 30/12 og der er MANGE, der står i restance. Når man står i restance mister man stemmeret + valgbarhed.

8. januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 62
Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

Lørdag den 28.01.2017
kl.11.00

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmeoptællere

Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvarsfrihed

Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før

Valg
A. Formand for 2 år
B. Sekretær for 1 år
C. Bestyrelsesmedlem for 2 år
D. 2 Suppleanter for 1 år
E. Revisor for 1 år
F. Revisor suppleant for 1 år
G. 3 kredsrepræsentanter

Eventuelt

Dokumentation for rettidig kontingent medbringes

Kredsbestyrelsens vegne
Jytte Jensen /formand

31. december 2016

GODT NYTÅR

Vi skåler kl. 11 den 31/12 i klubhuset.

Susanne/BHU